Kurumsal
QPLUS HAKKINDA

Şirket ortakları olarak 2006 ve 2009 yılında başlayan muayene ve belgelendirme sektörüne çalışmamız yıllar içinde almış olduğumuz tecrübe ile QPLUS TEKNİK KONTROL BELGELENDİRME EĞİTİM GÖZETİM HİZMETLERİ firmasının ISO/IEC 17020 ve ISO/IEC 17021 standartları olan Periyodik Kontrol ve Sistem Belgelendirme akreditasyon çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda üstün hizmet anlayışı ve optimum fiyat politikası ile çıktığımız bu yolda değerli müşterilerimizin kalite belgelendirme (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 20000-1 standartları) muayene kapsamları olan ( gömülü metalik tanklar ve iigli boru sistemleri katodik koruma, kaldırma iletma makinaları vinçler, yüklleyici kren, caraskal, yükseltilebilen seyyar iş platformu, taşıt kaldırma donanımları, transpalet, çektirme, istif makinesi, forklift, yürüyen bant, yükleme rampası, yürüyen merdiven, inşaat asansörü, otoklav, genleşme tankı, basınçlı kaplar, hava tankı, kompresör, buhar kazanı, kazanlar, sıcak su kazanı, kalorifer, ütü kazanı, kızgın yağ kazanı, buharlı pişirme kazanı, kızgın su kazanı, yangından korunma sistemleri, yağmurlama sistemleri, sprinkler, su deposu, pompa istasyonu, hidrant sistemi, yangın dolap sistemi, su sprey sistemi, su sisi sistemleri, köpüklü söndürme sistemleri, portatif yangın söndürme tüpleri, yangın algılama ve alarm sistemleri, elektirik tesisatı, topraklama tesisatı, yıldırımdan korunma paratoner, artık akım kaçak akım ölçümü, elektrik pano su kontrolü, elektrik panosu fonksiyon kontrolü, termografik muayene, kompanzasyon sistemleri, jeneratörler, yüksek gerilim sistemleri, trafo görsel muayene ve ölçümleri) üzere yola çıkmış ve hizmet alan müşterilerimizin bir adım önde olması için kendisini güncel tutan zamanın ve teknolojinin gerekliliklerini yerine getirip memnun müşteri anlayışı ile hizmetleri yolumuza devam ediyoruz. Öncesinde ortağı olduğumuz Quaser Teknik Kontrol firmasından almış olduğumuz bilgi birikim ve deneyimler ile Qplus firmasında yolumuza devam ediyoruz.KALİTE POLİTİKASI

QPLUS olarak, bulunduğumuz sektörde vermiş olduğumuz belgelendirme hizmetlerini gerçekleştirirken, müşteri memnuniyetinden ödün vermeden, doğru bir şekilde faaliyetlerini sürdürmeyi,
Bu amaçtan yola çıkarak;
Hizmetlerinde tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik ve objektifliğin esas olmasını,
Müşteri beklentilerini, mesleki etik kurallardan taviz vermeden, tüm karar proseslerini her türlü baskıdan uzak kalarak objektif ve dürüst olarak gerçekleştirmeyi,
Sürekli müşteri memnuniyetinin hedeflediğimiz, kuruluşlara katma değer sağlayan sertifikasyonun yapılması,
Sertifikasyon, eğitim ve denetim faaliyetlerimiz ile ilgisi olan tüm personelimizin etiklerimize uygun, gelişime açık olan adaylar arasından seçmek, sektörel ve kişisel gelişime katkıda bulunmak üzere sürekli eğitimleri sağlamak,
Sertifikasyon faaliyetlerimizi gerçekleştirecek olan iç ve dış kaynaklı personelimizin atamalarını yaparken standartlarının öngördüğü eğitim, deneyim ve yeterlilikte seçilmesi,Sertifikasyon hizmeti sunduğumuz standartlar kapsamında ilgili kurumlar tarafından yayınlanan yasal ve mevzuat şartlarının takip edilerek güncel bilgilerle denetleme faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi,
Bu faaliyetleri yaparken sürekli iyileşmeyi QPLUS olarak hedeflemek
Kalite politikamızdır.TARAFSIZLIK POLİTİKASI

QPLUS;

1) Belgelendirme faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getireceğini,
2) Personeli, komiteler ve QPLUS adına faaliyet gösteren dış kaynaklı personelin, belgelendirme prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
3) Bütün çalışanlarının, belge almak isteyen kuruluşların ve QPLUS ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınacağını,
4) Belgelendirme ve denetim faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, yanlı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
5) Belgelendirme hizmetleri yapılması amacıyla herhangi bir kuruluşun belgelendirilmeyeceğini,
6) Çalışanlarının ve kendi adına hareket eden şahısların, belgelendirilen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,
7) Çalışanlarının, belgelendirme faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,
8) Belgelendirme işlemleri sırasında, belgelendirilecek kuruluşların yönetim sistemleri ile ilgili olarak, rakip kuruluşlarla ilişki içinde olunmayacağını,
9) İlgili bütün tarafların belgelendirme hizmetlerine ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulmak zorunda olunan tüm kural ve dokümanların ayrım yapmayacak şekilde uygulanacağını,
10) Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dahil, kendi kuruluşunun her seviyesinde, belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon kanunu, yönetmelikleri ve tebliğlerine uyulacağını,
11) Özel bir ürün veya belgelendirilen kuruluş hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını,
12) Bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, belgelendirilen kuruluş, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,
13) Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,
14) Belgelendirme hizmetlerinin sunumunda herhangi bir coğrafi kısıtlama uygulanmayacağını,
15) Kendisinden doğabilecek kanıtlı zararlar olursa her tür yasal tazminatı ödeyeceğini,
16) Belgelendirme sisteminin çalıştırılması için gerekli olan mali kaynakların, şirket ortaklarının kişisel varlıkları ile de desteklenerek sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,
17) Sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşların belgelendirilmeyeceğini,
18) Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek (teşekkül) veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş olan kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını,
19) Sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,
20) Bir başka belgelendirme kuruluşunu, yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için belgelendirilmeyeceğini,
21) Hiçbir şekilde yönetim sistemi danışmanlığı sunmayacağını veya sağlamayacağını,
22) Belgelendirdiği müşterilerine iç denetim teklifinde bulunmayacağını ve iç denetim gerçekleştirmeyeceğini,
23) Yönetim sistemleri hakkında iç denetim ya da danışmanlık hizmeti almış müşterileri, danışmanlık kuruluşu ile QPLUS arasında belgelendirme kuruluşunun tarafsızlığına tehdit oluşturabilecek bir durumda belgelendirmeyeceğini,
24) Her hangi bir danışmanlık kuruluşu ile mülkiyet, idare, yönetim, personel, paylaşılan kaynaklar, finansmanlar, sözleşmelerle ilgili olarak herhangi bir ilişkisi olmadığını ve olmayacağını,
25) Denetim işlerinde, yönetim sistem danışmanlığı kuruluşlarını dış kaynak olarak kullanmayacağını,
26) Belgelendirme faaliyetlerinin, yönetim sistem danışmanlığı kuruluşları ile bağlantılı olarak pazarlanmayacağını veya teklif edilmeyeceğini,
27) Danışmanlık kuruluşlarının adını kullanarak, belgelendirmenin daha basit, kolay, hızlı ve ucuz olacağını belirten uygunsuz iddiaları söz konusu olursa, bu durumu düzeltmek için, yasal yollara başvurmak dahil her türlü tedbiri alacağını,
28) Çıkar çatışmasının olmamasını sağlamak için, müşteriye yönetim sistemi danışmanlığında bulunan hiç bir personeli, denetimde veya diğer belgelendirme faaliyetlerinde, danışmanlığın bitimini takiben iki yıl süresince görevlendirmeyeceğini,
29) Belgelendirme faaliyetlerini etkileyebilecek içerden veya dışarıdan bütün personel veya komitelerin, tarafsız bir şekilde hareket etmesi için, yapılan sözleşmelerle güvence oluşturduğunu ve ayrıca, tarafsızlığı tehlikeye atacak ticari, mali ve diğer baskılara hiçbir şekilde izin vermeyeceğini,
30) İç veya dış personelinden, kendilerini veya QPLUS’ a çıkar çatışmasına sokabilecek her hangi bir durumdan haberdar olduklarında bu durumu bildirmelerini isteyeceğini ve bu tip personel veya kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan tarafsızlığa olan tehditleri tanımlayan girdi olarak, bu bilgiyi kullanacağını

beyan ve taahhüt eder.