PERİYODİK KONTROLÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürütmesinde olan 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin amacı işyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının sağlık ve güvenlik çerçevesinde uyulması gereken asgari şartları belirlemektir. Yönetmeliğe göre İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri, Ulusal ve Uluslararası standartlarda belirtilen kriterlerde ve aralıklarda, üretici verileri ve fen ve teknik gereklilikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

QPLUS, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre periyodik muayene yapan, TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyonuna sahip A tipi periyodik muayene kuruluşudur. QPLUS, Aşağıda belirtilen makine ve iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini uzman mühendis ekibi ile gerçekleştirmektedir:

PERİYODİK KONTROLLERİ YAPILAN EKİPMANLAR
İş Makinaları Periyodik Kontrolü
İskele Periyodik Kontrolü
Kule Vinç Periyodik Kontrolü
Kaldırma Aksesuarı Periyodik Kontrolü
Kabinli Yük Kaldırıcı Periyodik Kontrolü
Çektirme Ekipmanları Periyodik Kontrolü
Raf Periyodik Kontrolü
Elektrik Panosu Periyodik Kontrolü
Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü
Katodik Koruma Periyodik Kontrolü
Havalandırma Tesisatı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolü
Emniyet Ventili Periyodik Kontrolü
Paratoner Periyodik Kontrolü
Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrolü
Sulu ve Köpüklü Yangın Söndürme Periyodik Kontrolü
Yangın Algılama ve Alarm Tesisatı Periyodik Kontrolü
Portatif Yangın Söndürme Tüpleri Yerleşimi Periyodik Kontrolü
Vinç Periyodik Kontrolü
Trafo Periyodik Kontrolü
Yüksek Gerilim Hücreleri Kontrol Talimatı
Termografik Periyodik Kontrolü
Artık Akım Kaçak Akım Koruma RCD Periyodik Kontrol
Asılı Erişim Donanımı Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrol
Askılı İnşaat Vinç Periyodik Kontrolü
Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kap Periyodik Kontrol
Bomlu Vinç Periyodik Kontrolü
Buharlı Pişirme Kazanı Periyodik Kontrolü
Caraskal periyodik kontrolü
Dağıtım Trafo Periyodik Kontrolü
Forklift İstif Makinası Periyodik Kontrolü
Hareketli Yükleme Rampası Periyodik Kontrolü
İstif Makinesi Transpalet Periyodik Kontrolü
Jeneratör Periyodik Kontrolü
Kaldırma Tablosu Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrol
Kompanzasyon Panosu Periyodik Kontrolü
Kriko Periyodik Kontrolü
Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
Sıcak - Kızgın Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıvılaştırılmış Gaz Tankları Periyodik Kontrolü
Taşıt Kaldırma Donanımı Periyodik Kontrol (Araç Lifti)
Topraklama Ölçümü Periyodik Kontrolü
Ütü Kazanı Periyodik Kontrolü
Yalıtım Kontrol Talimatı
Yangın Söndürme Tüpü Periyodik Kontrolü
Yüksek Gerilim Periyodik Kontrolü
Yükseltilebilen İş Platformu Mobil Platform Periyodik Kontrolü
Yürüyen Merdiven Bant Periyodik Kontrolü


SIKÇA SORULAN SORULAR


- Periyodik kontrol zorunlu mudur?
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca 25 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Madde-7) gereğince; iş yerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartlar belirlemiş olup periyodik kontrollerin mevzuatlarda belirtilen sürelerde yapılması zorunlu kılınmıştır.

- Periyodik kontrollerin önemi nedir?
Periyodik kontrollerin yasa ve yönetmeliklerle ülkemizde yaptırılması zorunlu kılınmış kanuni yükümlülükler olmasıyla birlikte bu yükümlülüklerin uygulanması iş yerindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olarak ekipmanların kullanımında can ve mal güvenliğine katkı sağlamaktadır.

- Periyodik kontrolü kimler yapabilir?
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde; kaldırma ve iletme makinaları, basınçlı kaplar, kazanlar, tesisatlar, elektriksel ölçümleri, yangın tesisatları, havalandırma tesisatları, iş makinaları, endüstriyel raf ve kapılar, tezgahların periyodik kontrolleri ekipnet üyeliği olan yönetmelikte yetkilendirildiği alanlarla sınırlı olarak periyodik kontrolleri teknik personel yapabilir: Elektrik mühendisi, elektrik elektronik mühendisi ,elektrik eğitimi teknik öğretmeni, elektrik teknikeri, makine mühendisleri, mekatronik mühendisleri, metalürji ve malzeme mühendisi, makine veya metal mezunu teknik öğretmenler, makine teknikeri veya yüksek teknikerleri, tarafından yapılabilir.

- Hangi ekipmanların periyodik kontrolü yapılmalıdır?
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir alet, makine, tesis ya da tesisatlar muayene edilmektedir. Bu kontroller basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları, tesisatlar ve tezgahlar olmak üzere 4 ana grupta gerçekleştirilmektedir.

- Periyodik kontrol sonrası cihazda eksik tespit edildiğinde ne yapılmalıdır?
Muayene işlemi sonrasında kontrolü yapılan cihazda uygunsuzlukların tespiti halinde hem can hem de mal güvenliği açısından problemli kısımlar mümkün olduğunca sertifikalı malzemeler ile değiştirilecek eksiklikler hızlıca giderilmelidir. Daha sonrasında yeni bir muayene işlemi için tekrar ek kontrol talebinde bulunulmalı ve cihazın eksikliklerinin tam anlamıyla tamamlanıp tamamlanmadığı kontrol ettirilmelidir.

- Periyodik kontrolü yapılmış cihazlarda iş kazası olması halinde sorumluluklar nelerdir?
İşletme periyodik kontrollerini düzenli olarak yaptırıyorsa ve herhangi bir eksiklik yoksa ayrıca kullanıcı eğitimi ve düzenli bakım yapılıp yapılmadığı gibi kayıtlar da mutlaka dosyalanmalıdır. Periyodik kontrollerin yapıldığı fakat tespit edilen eksikliklerle ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığı durumlarda işletmenin sorumluluklarını yerine getirmediği şeklinde değerlendirme yapılabilir.

- Yeni satın alınmış cihaza periyodik kontrol yapılması gerekli midir?
İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce, önemli bakım ve onarımlardan sonra ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolü yapılır. İskeleler, sütunlu çalışma platformları veya kule krenler gibi ilk kurulumdan sonra yükseltilebilen veya değişikliğe uğratılabilen iş ekipmanları, yükseltilmesi veya değişikliğe uğratılması sonrasında iş ekipmanının yapılan değişiklikleri içerecek şekilde periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolü yapılır.

- Sürekli çalışan cihazın periyodik kontrol nasıl yapılır?
İşletmede sürekli çalışan ekipmanın bir yedeği bulunuyorsa öncelikle bu çalıştırılmayan yedek ekipmanın periyodik kontrolü yapılır ve sonrasında hazırlık yapılabilecek gün durumuna göre diğer çalışan ekipmanın yedek ekipman ile değiştirilmesi sonrası periyodik kontrolü sağlanır. Eğer işletmede yedek ekipman bulunmuyorsa genel duruş veya bakım günlerine göre ortak planlama yapılarak ekipmanın muayene kontrolü sağlanır.

- Periyodik kontrol esnasında neden yardımcı personel bulundurulması gerekiyor?
İşletmedeki ekipmana yapılan testler esnasında tespit edilebilecek uygunsuzlukların yerinde görülmesi muayene hizmetinin gerçek anlamda yapıldığının bir göstergesi olmakla birlikte bu ekipmanı kullanan personel tarafından testlerin hangi aşamalardan geçtiğinin ve hangi kontrollerin yapıldığının görülmesi faydalı olacaktır. Ayrıca muayene işlemi esnasında oluşabilecek risklere de müdahale edebilecek bilgiye sahip bir personelin hazır durumda bulunması gereklidir.

- Periyodik kontrolü bakımcı firmalar yapabilir mi?
Periyodik kontrollerin yapılmasındaki amaç; işletmede can ve mal güvenliğini riske atacak durumların tespit edilerek raporlandırılması olduğundan bu tip kontrollerin (üretici, bakım, onarım ve mülkiyet ilişkisi olmayan) bağımsız ve tarafsız kişi ve kuruluşlarca yapılması gerekmektedir. Bu neden bakımcı firmalar tarafından yapılmaması objektif bakış açısı oluşması adına daha uygundur.